Chabad Sverige - Judiska Centret Chabad Lubavitch Sverige
« Back to Judiska Centret Chabad Lubavitch Sverige
 

Vad är Chabad?

Chabad, även känt som Lubavitch, är en internationell rörelse vars syfte är att nå ut till så många judar som möjligt med sina utbildnings- och kulturella program, ämnade att befrämja judarnas andliga och fysiska välbefinnande runt omkring i världen. 

Chabad har kontor och representanter i nästan varje land och större stad världen runt. Mer än 5000 Chabad center stödjer judiska församlingar med utbildning, sociala och religiösa tjänster. I Sverige finns det tre Chabad-centra - Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Chabad Göteborg
Chabad Stockholm
Chabad Malmö