Om du inte redan har ett par tefillin, skaffa dem och få instruktioner från ditt lokala Chabadhuset

Om du har ett par - få dem undersökta. Rullarna inuti behöver kontrolleras regelbundet.

Clicka här för en kort instruktionsvideo 

  Tef.png

 

Steg 1. Lägg tefillin på armen  

 

 

Steg 2. Säg välsignelsen

 Det hebreiska originalet:

 Transkribering: 

Baruch atah Ado-nai, Elo-heinu, melech ha'olam, asher kideshanu b'mitzvotav, v'tzivanu l'haniach Tefillin.

 

Steg 3. Linda runt armen

3 gånger: 

 

och sedan 7 gånger runt armen

 

Steg 4. Placera på huvudet.

Precis mellan ögonen 

 

 Steg 5. Linda runt fingret så här:

 

6. Be

Bäst är att be hela morgonbönen iförd tefillin. Om detta inte är möjligt, säg åtminstone Shemabönen.

Det hebreiska originalet:

Täck ögonen med din högra hand och säg:

Recitera tyst följande vers: 

 

Transkribering:

Täck ögonen med din högra hand och säg: 

 Sh’ma Yis-ra-el, A-do-naj E-lo-henu, A-do-naj E-chad.

 Recitera tyst följande vers: 

Ba-ruch shem k’vod mal-chu-to l’o-lam va-ed.

 V’a-hav-ta et A-do-naj E-lo-he-cha b’chal l’va-v’cha u-v’chal naf-sh’cha, u-v’chal m’o-de-cha. V’ha-yu had’va-rim ha-e-leh, a-sher a-no-chi m’tsa-v’cha ha-jom, al l’va-ve-cha. V’shi-nan-tam l’-va-ne-cha, v’di-bar-ta bam, b’shiv-t’cha b’ve-te-cha, uv-lech-t’cha va-de-rech, u-v’shach-b’cha uv-ku-mecha. Uk-shar-tam l’ot al ya-de-cha, v’ha-yu l’to-ta-fot ben e-ne-cha. Uch-tav-tam al m’zu-zot be-te-cha, u-vish-are-cha.

 

Översättning:

Täck ögonen med din högra hand och säg:

Hör, O Israel, Herren är vår G d, Herren är en.

Recitera tyst följande vers:

Välsignat är namnet av Hans ädla Kungadöme i evigheters evighet.

Du ska älska Herren din G‑d, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord, som jag förelägger dig idag, skall finnas i ditt hjärta. Du skall inskärpa dem hos dina barn och du skall tala om dem när du sitter i ditt hus och när du vandrar på vägen, när du vilar och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännetecken mellan dina ögon. Du skall skriva dem på dina dörrposter och på dina portar. 

 

7. Ta av tefillin.

 

 8. Vira ihop tefillin och lägg dem tillbaka i väskan.

Ha det gott!